Det anslås at omtrent 90% af danskerne spiller på nettet. Hovedparten af disse danskere har et fornuftigt forhold til spil. Det er dog ikke noget, der gør sig gældende for alle. Der er mindre gruppe af spillere, der ganske enkelt ender med at skabe et afhængighedsforhold til pengespil som casino. Det er en reel lidelse, som mange har det svært med. Denne lidelse kaldes for ludomani og er med årene blevet et større og større problem i de skandinaviske lande.

Hvad kendetegner ludomani?

Ludomani er et dansk udtryk for en svær grad af spillelidenskab. Det stammer fra latin, hvor ordet ludo betyder spil, mens mani betyder lidenskab. Det er et udtryk, der dækker over, når den ramte ikke længere har kontrol over sin spillelyst. Internationalt er det et udtryk, der kendes under betegnelser som “compulsive gambling’, “pathelogical gambling’ eller “addictive gambling’. Det indikerer også, at det naturligvis ikke kun er et problem her i landet.

På mange punkter kan ludomani sammenlignes med OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Det er en forstyrrelse, hvor den ramte føler sig styret af sine tvangstanker. I forbindelse med ludomani er det disse tvangstanker om spil, den ramte styres af. Det problematiske er, at det ofte er noget, der medfører svære personlige omkostninger for den ramte – både et psykisk plan, men det er bestemt også noget, der medfører store økonomiske tab for den ramte.

Ludomaner spiller for mere end, de har

En ludoman er reelt set en person, der spiller for mere end, hvad vedkommende i virkeligheden har råd til at tabe. Det kan bedste sammenlignes med, at når du er spilleafhængig, så er det, at skulle spille den primære del af ens liv – alt andet bliver ganske enkelt sidestillet. En ludoman har tabt kontrollen med sit spil. Han udviser derfor også en grad af omnipotens og bruger sit spil til at stikke af fra livets problemer – store som små.

Ét af de helt store problemer er, at en ludoman til hver en tid vil fortsætte med at spille i et forsøg på, at vinde det tabte tilbage (det er et begreb, der kendes som chasing). Det handler i høj grad om, at han eller hun forsøger at lade det skete være usket, så det tabte dermed bliver lavet om til enten et nul eller måske endda et overskud. Det er dog oftest noget, der resulterer i endnu større personlig ruin, så det ikke længere er noget, der kan kontrolleres.

Hvor stort er omfanget af ludomani i Danmark?

Det anslås at cirka 90% af den danske befolkning spiller. Langt de fleste spillere har dog et fornuftigt forhold til det. Der er dog en gruppe af personer, der ikke spiller helt så fornuftigt. Det er dem, der karakteriseres som ludomaner. Hos Center for Ludomani i Odense har man lavet en vurdering, der anslår, at der er cirka 40.000 ludomaner her i landet.

Dertil skal det dog også understreges, at der gives udtryk for, at der er cirka 110.000 problemspillere. Det er personer, der spiller for store summer, men som dog alligevel formår at holde deres økonomi oven vande, selvom de taber mange penge på spil.